MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm P

Trang chủ Sản phẩm Máy thổi nhựa tự động MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm P

MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm P

Giới thiệu

 • máy định hình nhựa bằng thổi khí chân không (máy thổi nhựa cao tốc) – dòng sản phẩm P (di chuyển khuôn bằng phẳng và đóng mở khuôn bằng thanh trượt.)
 • Đặc tính
 • Machine Model
 • Single Die-head/Single Station
 • Double Die-head/Single Station
 • Three Die-head/Single Station
 • Four Die-head/Single Station
 • Single Die-head/Double Station
 • Double Die-head/Double Station
 • Three Die-head/Double Station
 • Single Die-head Single Station Viewstripe
 • Double Die-head Single Station Viewstripe
 • Hình ảnh
 • Video
 • Đặc tính
 • cơ chế đóng khuôn dạng tay quay,hoạt động dựa trên thanh trượt của đức sản xuất ,thay đổi chế độ nhanh chóng và sự ổn định cao.
 • Kiểu cách đơn giản áp dụng cho thiết bị truyền tải trục vít với một motor biến tần của đức chế tạo, đây là một thiết kế tiết kiệm năng lượng.
 • Dạng ngưỡng đầu lên , làm cho liệu nhanh chóng ,tránh dính khuôn , giảm thời gian sản xuất và tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh chính xác.
 • Tính năng thay đổi vị trí chuyển động nhanh trụ thổi khí , với motor thuỷ lực , để tạo thuận lợi cho việc thay thế khuôn và tiết kiệm thời gian,tính năng này là một thiết kế sáng tạo và thuận tiện.
 • Hệ thống kim thổi có cài đặt hệ thống rút kim thổi ,làm cho đường kính cổ chai hình thành chính xác.
 • di chduyển khuôn thiết kế thêm hệ thống motor biến tần (Close – Loop) định vị chính xác.
 
EXPOSITION OF FULL SHINE'S MACHINE MODEL
  SCREW DIAMETER(M/M) MACHINE SERIES MOLD HEAD(DIE HEAD) MOLD STATION PRODUCT TYPE
FS- 40 (H) Horizontal (S) Single Mold Head (S) Single Mold Station (O) Original
45 (P) Parallel (D) Double Mold Heads (D) Double Mold Stations (C) Two Colors
55 (O) Standard / Oblique (T) Three Mold Heads   (D) Two Layers
65 (A) Pneumatic (F) Four Mold Heads   (T) Three Layers
75 (L) Frontal (E) Eight Mold Heads   (F) Four Layers
80 (I) Lateral     (L) Six Layers
90       (V) View Stripe
100       (P) PC baby bottle
Example
FS- 65 P D S D
MODEL FS-40 PSSO FS-45 PSSO FS-55 PSSO FS-65 PSSO FS-75 PSSO FS-90 PSSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75 90
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58 15-56
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 25 40
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15 30
Optional air compressor(HP) 5 5 7.5 7.5 10 15
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7 6-8
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10 5.2
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 4 4 4 5 5 7
Heating capacity(KW) 7 9.5 12.5 16.8 18 20.5
Total installed power(KW) 15 21 30 43.5 48 62
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75 100
Dry cycle per hour(time/hr) 1285 1030 880 720 650 650
Product capacity(c.c./L) 15-500 60-1000 150-2500 500-5000 5L-10L 10L-20L
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280 200-370 500-900
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-200 80-260 150-340
Extruding mouth outer diameter(m/m) 50 56 80 150 200 280
Mold center distance(m/m) * * * * * *
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 146-266 155-590 160-380 223-426 288-556
Width of mold capacity(m/m) 200 300 320 430 480 560
Machine net weight(kg) 2500 3000 3500 4400 7300 8300
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3.2*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7 4.1*1.9*3.6
MODEL FS-40 PDSO FS-45 PDSO FS-55 PDSO FS-65 PDSO FS-75 PDSO FS-90 PDSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75 90
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58 15-58
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 25 60
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15 30
Optional air compressor(HP) 5 5 7.5 7.5 10 15
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7 6-8
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10 5.2
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 6 6 7 8 8 11
Heating capacity(KW) 7 10.25 13.6 17.5 19 33
Total installed power(KW) 15.5 22 29.5 37 50 67
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75 100
Dry cycle per hour(time/hr) 1285 1030 880 720 650 650
Product capacity(c.c./L) 15-200 50-500 100-1250 280-1800 0.5L-2.5L 1L-5L
Product weight(g.) 4-25 5-40 10-100 20-170 40-170 80-280
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-100 40-130 100-160
Extruding mouth outer diameter(m/m) 38 42 50 65 80 150
Mold center distance(m/m) 85 100 120 140 160 180
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 146-266 155-590 160-380 223-426 288-556
Width of mold capacity(m/m) 200 300 320 430 480 560
Machine net weight(kg) 2600 3200 3700 4600 7500 8500
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3.2*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7 5.2*1.9*3.5
MODEL FS-40 PTSO FS-45 PTSO FS-55 PTSO FS-65 PTSO FS-75 PTSO FS-90 PTSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75 90
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58 15-58
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 25 60
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15 30
Optional air compressor(HP) 7.5 7.5 10 10 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7 6-8
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10 5.2
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 8 8 9 10 10 11
Heating capacity(KW) 8.5 12 15 19.3 21.5 42.8
Total installed power(KW) 16.5 23.5 32 39 52.5 88
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75 100
Dry cycle per hour(time/hr) 1250 1000 850 720 650 650
Product capacity(c.c./L) 10-125 20-325 40-825 100-1000 180-1500 1L-3L
Product weight(g.) 3-10 5-25 10-50 10-90 15-145 80-200
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-45 20-55 30-55 30-80 30-95 60-110
Extruding mouth outer diameter(m/m) 30 37 40 55 80 98
Mold center distance(m/m) 75+75 85+85 100+100 120+120 120+120 180+180
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 146-266 155-590 160-380 223-426 288-556
Width of mold capacity(m/m) 200 300 320 430 480 560
Machine net weight(kg) 2800 3400 3900 4900 7900 8900
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3.2*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7 5.2*1.9*3.5
MODEL FS-45 PFSO FS-55 PFSO FS-65 PFSO FS-75 PFSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75 90
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58 15-58
Inveter motor(HP) 15 20 30 60
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 15 15 30
Optional air compressor(HP) 15 15 20 20
Air pressurer(kg/cm2) 6-8 6-8 6-8 6-8
Clamping force(Ton) 4.4 6.9 10 5.2
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 11 13 13 11
Heating capacity(KW) 16.5 20.8 25.7 42.8
Total installed power(KW) 37.5 48 61 88
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75 100
Dry cycle per hour(time/hr) 750 750 650 650
Product capacity(c.c./L) 30-200 100-500 300-1000 500-2500
Product weight(g.) 10-25 10-40 15-90 40-170
Min./Max. diameter of product(m/m) 20-55 30-55 30-90 30-90
Extruding mouth outer diameter(m/m) 37 42 50 75
Mold center distance(m/m) 85+85+85 85+85+85 180+180+180 180+180+180
Clamping distance(m/m) 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 155-290 160-380 243-466 288-556
Width of mold capacity(m/m) 430 480 520 560
Machine net weight(kg) 4100 5200 8300 9300
Machine dimension(m) 3.1*1.8*2.3 3.2*1.9*2.6 4.3*2*2.7 5.2*3.1*3.5
MODEL FS-40 PSDO FS-45 PSDO FS-55 PSDO FS-65 PSDO FS-75 PSDO FS-90 PSDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45 55 65 75 90 100
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 28/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-62 15-60 15-60 15-58 15-56 20-65
Inveter motor(HP) 7.5 10 15 30 75 75
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15 30 40
Optional air compressor(HP) 10 15 15 20 30 30
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 6-8 6-8
Clamping force(Ton) 3.9 4.4 6.9 10 5.2 6.5
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 160 250 300
Nunber of heaters(ZONE) 4 4 5 5 11 8
Heating capacity(KW) 9.5 12.5 16.8 18 20.5 36
Total installed power(KW) 22 28 37 53 63 114
Extruding capacity per hour(kg/hr) 24 36 55 75 100 180
Dry cycle per hour(time/hr) 1030*2 800*2 720*2 650*2 650*2 480*2
Product capacity(c.c./L) 40-500 65-1250 150-2500 500-5000 5L-10L 10L-20L
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280 200-370 500-900
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-200 100-280 200-300
Extruding mouth outer diameter(m/m) 56 80 150 200 280 420
Mold center distance(m/m) * * * * * *
Clamping distance(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670 160-670 390-750
Length of mold capacity(m/m) 146-266 155-290 160-380 223-426 288-556 386-640
Width of mold capacity(m/m) 300 320 360 430 520 560
Machine net weight(kg) 7000 7400 7900 8500 9700 11500
Machine dimension(m) 3*1.8*2.5 3*1.9*2.5 3.2*2*2.8 4.2*2.1*2.9 5.2*2.3*3.7 5.8*3.3*4
MODEL FS-40 PDDO FS-45 PDDO FS-55 PDDO FS-65 PDDO FS-75 PDDO FS-90 PDDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45 55 65 75 90 100
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 28/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-61 15-60 15-60 15-58 15-56 20-65
Inveter motor(HP) 10 10 15 30 40 75
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15 15 25
Optional air compressor(HP) 10 15 15 20 30 30
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 6-8 6-8
Clamping force(Ton) 1.5 4.4 6.9 10 13 26
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 160 250 300
Nunber of heaters(ZONE) 8 7 8 8 10 10
Heating capacity(KW) 10 13.6 17.5 19 22 37
Total installed power(KW) 21.5 30 38 54 65 113
Extruding capacity per hour(kg/hr) 32 36 55 75 100 180
Dry cycle per hour(time/hr) 1030*2 800*2 720*2 650*2 650*2 480*2
Product capacity(c.c./L) 30-200 40-500 100-1000 280-2000 700-3000 2L-6L
Product weight(g.) 4-20 5-40 10-65 20-110 40-180 110-300
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-110 50-150 100-220
Extruding mouth outer diameter(m/m) 42 50 65 80 150 200
Mold center distance(m/m) 85 120 140 160 220 250
Clamping distance(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670 160-670 390-750
Length of mold capacity(m/m) 146-370 155-290 160-380 223-426 288-556 385-640
Width of mold capacity(m/m) 300 320 360 430 520 560
Machine net weight(kg) 7200 7600 8200 9100 10100 11900
Machine dimension(m) 3*1.4*2.3 3.2*2*2.8 3.4*3*3 4.4*3.1*3.1 5.4*3.3*3.9 6.4*3.5*5.6
MODEL FS-45 PTDO FS-55 PTDO FS-65 PTDO FS-75 PTDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75 90
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58 15-58
Inveter motor(HP) 10 15 30 40
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 15 15
Optional air compressor(HP) 15 15 20 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 5-7 5-7 6-8
Clamping force(Ton) 4.4 6.9 10 13
Oil tank capacity(Gallon) 80 120 160 250
Nunber of heaters(ZONE) 9 10 10 12
Heating capacity(KW) 15 19.3 21.5 25
Total installed power(KW) 32 40 56.5 68
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75 100
Dry cycle per hour(time/hr) 850*2 720*2 650*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 15-300 50-600 100-1000 280-2000
Product weight(g.) 5-25 8-45 10-70 20-110
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-55 20-70 30-90 40-90
Extruding mouth outer diameter(m/m) 40 55 80 98
Mold center distance(m/m) 85+85 100+100 120+120 120+120
Clamping distance(m/m) 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 155-290 160-380 233-426 288-556
Width of mold capacity(m/m) 320 360 430 520
Machine net weight(kg) 7800 8400 9400 10500
Machine dimension(m) 3.4*2.1*2.8 3.6*3.1*3 4.4*3.2*3.1 5.4*3.4*3.9
MODEL FS-45 PSSV FS-55 PSSV FS-65 PSSV FS-75 PSSV FS-90 PSSV
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45/25 55/25 65/25 75/25 90/25
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-61/5-25 15-60/5-25 15-60/5-25 15-58/5-25 15-56/5-25
Inveter motor(HP) 7.5/2 10/2 15/2 25/2 60/2
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15 30
Optional air compressor(HP) 5 7.5 7.5 10 15
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 6-8
Clamping force(Ton) 3.9 4.4 6.9 9.5 5.2
Oil tank capacity(Gallon) 55 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 6 6 7 7 11
Heating capacity(KW) 11.5 14.5 18.8 23 40
Total installed power(KW) 24.5 31.5 40.5 54.5 72.5
Extruding capacity per hour(kg/hr) 30 42 61 81 106
Dry cycle per hour(time/hr) 1030 880 720 650 65
Product capacity(c.c./L) 60-1000 150-2500 500-5000 5L-10L 10L-20L
Product weight(g.) 10-100 20-170 40-280 200-370 500-900
Min./Max. diameter of product(m/m) 20-100 30-140 50-200 80-260 50-340
Extruding mouth outer diameter(m/m) 56 80 150 200 280
Mold center distance(m/m) * * * * *
Clamping distance(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 146-266 155-290 160-380 223-426 288-556
Width of mold capacity(m/m) 300 320 430 480 600
Machine net weight(kg) 3600 3800 4700 7600 8600
Machine dimension(m) 3*1.4*2.9 3*1.5*2.9 3.6*1.6*3.2 4.2*1.7*3.3 5.38*2.45*3.43
MODEL FS-45 PDSV FS-55 PDSV FS-65 PDSV FS-75 PDSV FS-90 PDSV
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45/25 55/25 65/25 75/25 90/25
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-61/5-25 15-60/5-25 15-60/5-25 15-58/5-25 15-58/5-25
Inveter motor(HP) 7.5/2 10/2 15/2 25/2 40/2
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15 15
Optional air compressor(HP) 5 7.5 7.5 10 15
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 5-7 5-7 5-7 6-8
Clamping force(Ton) 3.9 4.4 6.9 9.5 13
Oil tank capacity(Gallon) 55 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 8 10 10 10 12
Heating capacity(KW) 14.5 18.8 20.3 25 36
Total installed power(KW) 27.5 36.5 43 57 80
Extruding capacity per hour(kg/hr) 30 42 61 81 106
Dry cycle per hour(time/hr) 1030 880 720 650 650
Product capacity(c.c./L) 40-500 100-1250 280-1800 0.5L-2.5L 1L-5L
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-170 100-160
Min./Max. diameter of product(m/m) 20-70 30-85 40-100 40-130 100-160
Extruding mouth outer diameter(m/m) 42 50 65 80 150
Mold center distance(m/m) 100 120 140 160 200
Clamping distance(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 146-266 155-290 160-380 223-426 288-556
Width of mold capacity(m/m) 300 320 430 480 560
Machine net weight(kg) 3700 3900 4800 7700 8700
Machine dimension(m) 3*1.6*2.9 3*1.7*2.9 3.6*1.8*3.2 4.2*1.9*3.3 5.2*2.1*4.1
Hình ảnh
mẫu sản phẩm
Hình ảnh
Kìm khuôn di chuyển bằng phẳng bằng thanh trượt
Hình ảnh
thướt khuôn được thiết kế dạng cù trọ cong
Hình ảnh
hai kìm
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOSPRM Taiwan Designed by Polaris