MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm O

Trang chủ Sản phẩm Máy thổi nhựa tự động MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm O

MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm O

Giới thiệu

 • Loại máy Một đầu thổi hoặc hai đầu thổi và một kìm , thích hợp dùng để sản xuất các loại sản phẩm có đường cửa sổ (trên thân chai có một vạch trắng trong suốt vd như két dầu) ,còn có thể trang bị máy hệ thống băng tải tự động và máy kiểm tra sản phẩm ,để giám sát chất lượng sản phẩm.
 • Đặc tính
 • Machine Model
 • Single Die-head/Single Station
 • Double Die-head/Single Station
 • Three Die-head/Single Station
 • Four Die-head/Single Station
 • Single Die-head/Double Station
 • Double Die-head/Double Station
 • Three Die-head/Double Station
 • Four Die-head/Double Station
 • Hình ảnh
 • Video
 • Đặc tính
 • di chuyển khuôn bằng hình chữ V ,hình thức di chuyển sử dụng phối với hệ thống thuỷ lực.
 • hệ thống điều khiển tự động PLC độc lập.
 • có thể trang bị máy cắt miệng chai tự động , băng tải , và bộ điều khiển dày mỏng(parison controller).
 • Thiết kế trục vít hiệu quả cao ,thích hợp dùng cho việc sản xuất các loại nhựa khác nhau.
 • Trang bị hệ thống phanh của FULL SHINE di chuyển khuôn , di chuyển ổn định,định vị chính xác.
 
EXPOSITION OF FULL SHINE'S MACHINE MODEL
  SCREW DIAMETER(M/M) MACHINE SERIES MOLD HEAD(DIE HEAD) MOLD STATION PRODUCT TYPE
FS- 40 (H) Horizontal (S) Single Mold Head (S) Single Mold Station (O) Original
45 (P) Parallel (D) Double Mold Heads (D) Double Mold Stations (C) Two Colors
55 (O) Standard / Oblique (T) Three Mold Heads   (D) Two Layers
65 (A) Pneumatic (F) Four Mold Heads   (T) Three Layers
75 (L) Frontal (E) Eight Mold Heads   (F) Four Layers
80 (I) Lateral     (L) Six Layers
90       (V) View Stripe
100       (P) PC baby bottle
Example
FS- 65 P D S D
MODEL FS-40 OSSO FS-45 OSSO FS-55 OSSO FS-65 OSSO FS-75 OSSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 25
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 5 5 7.5 7.5 10
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 4 4 4 5 5
Heating capacity(KW) 7 9.5 12.5 16.8 18
Total installed power(KW) 15 21 30 35 48
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1285 1030 880 720 650
Product capacity(c.c./L) 15-500 60-1000 150-2500 500-5000 1L-10L
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280 80-500
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-200 80-260
Extruding mouth outer diameter(m/m) 50 56 80 150 200
Mold center distance(m/m) * * * * *
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-380 240-421
Width of mold capacity(m/m) 200 290 306 350 425
Machine net weight(kg) 2200 2700 3200 4100 7000
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7
MODEL FS-40 ODSO FS-45 ODSO FS-55 ODSO FS-65 ODSO FS-75 ODSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 40
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 20/15
Optional air compressor(HP) 5 5 7.5 7.5 10
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 6 6 7 8 9
Heating capacity(KW) 7.5 10.25 13.6 17.5 25
Total installed power(KW) 15 21 30 35 48
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1285 1030 880 720 650
Product capacity(c.c./L) 15-500 40-500 100-1250 280-1800 0.5L-2.5L
Product weight(g.) 4-25 5-40 10-100 20-170 40-170
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-100 40-130
Extruding mouth outer diameter(m/m) 38 42 50 65 80
Mold center distance(m/m) 85 100 120 140 180
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-380 240-421
Width of mold capacity(m/m) 200 290 306 350 425
Machine net weight(kg) 2200 2700 3200 4100 7000
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7
MODEL FS-40 OTSO FS-45 OTSO FS-55 OTSO FS-65 OTSO FS-75 OTSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 25
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 7.5 7.5 10 10 15
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 8.5 12 15 19.3 21.5
Heating capacity(KW) 7.5 10.25 13.6 17.5 25
Total installed power(KW) 16.5 23.5 32 39 52.5
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1250 1000 850 720 650
Product capacity(c.c./L) 10-125 20-325 40-825 100-1000 180-4500
Product weight(g.) 3-10 5-25 10-50 10-90 15-145
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-45 20-55 30-55 30-80 95
Extruding mouth outer diameter(m/m) 30 37 40 55 80
Mold center distance(m/m) 75+75 85+85 100+100 120+120 120+120
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-380 243-466
Width of mold capacity(m/m) 200 290 306 350 425
Machine net weight(kg) 2500 3100 3600 4600 7500
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7
MODEL FS-55 OFSO FS-65 OFSO FS-75 OFSO FS-90 OFSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75 90
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 28/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58 15-58
Inveter motor(HP) 15 20 30 50
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 15 15 15
Optional air compressor(HP) 15 15 20 20
Air pressurer(kg/cm2) 6-8 6-8 6-8 6-8
Clamping force(Ton) 4.4 6.9 10 13
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 11 13 13 15
Heating capacity(KW) 16.5 20.8 25.7 30
Total installed power(KW) 37.5 48 61 80
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75 100
Dry cycle per hour(time/hr) 750 750 650 650
Product capacity(c.c./L) 30-300 100-500 300-1000 500-2500
Product weight(g.) 10-25 10-40 15-90 40-170
Min./Max. diameter of product(m/m) 20-55 30-55 30-90 30-90
Extruding mouth outer diameter(m/m) 37 42 50 75
Mold center distance(m/m) 85+85+85 85+85+85 120+120+120 120+120+120
Clamping distance(m/m) 140-410 150-540 160-670 200-780
Length of mold capacity(m/m) 156-292 200-380 243-466 250-550
Width of mold capacity(m/m) 380 430 510 550
Machine net weight(kg) 3800 4800 7900 8900
Machine dimension(m) 3.1*1.8*2.3 3.2*1.9*2.6 4.3*2*2.7 5.2*3.1*3.5
MODEL FS-45 OSDO FS-55 OSDO FS-65 OSDO FS-75 OSDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 7.5 10 15 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 10 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 4 4 5 5
Heating capacity(KW) 9.5 12.5 16.8 18
Total installed power(KW) 22 28 37 53
Extruding capacity per hour(kg/hr) 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1030*2 880*2 720*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 40-500 65-1250 150-2500 500-5000
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-280
Extruding mouth outer diameter(m/m) 56 80 150 200
Mold center distance(m/m) * * * *
Clamping distance(m/m) 120-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 126-232 156-292 200-380 240-640
Width of mold capacity(m/m) 250 280 380 420
Machine net weight(kg) 6400 6900 7400 8300
Machine dimension(m) 3*1.8*2.5 3.2*1.9*2.5 3.2*2*2.8 4.2*2.1*2.9
MODEL FS-45 OSDO FS-55 OSDO FS-65 OSDO FS-75 OSDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 10 10 15 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 10 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 160
Nunber of heaters(ZONE) 6 7 8 8
Heating capacity(KW) 10.25 13.6 17.5 19
Total installed power(KW) 26 30 38 54
Extruding capacity per hour(kg/hr) 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1030*2 880*2 720*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 30-200 40-500 100-1000 280-2000
Product weight(g.) 4-20 5-40 10-65 20-110
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-110
Extruding mouth outer diameter(m/m) 42 50 65 80
Mold center distance(m/m) 100 120 140 160
Clamping distance(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 126-232 156-292 200-380 243-466
Width of mold capacity(m/m) 250 280 380 420
Machine net weight(kg) 6500 7000 7500 8500
Machine dimension(m) 3*1.8*2.5 3.2*2*2.8 3.4*3*3 4.2*3.1*3.1
MODEL FS-55 OTDO FS-65 OTDO FS-75 OTDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 10 15 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 15
Optional air compressor(HP) 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 4.4 5.7 5.7
Oil tank capacity(Gallon) 80 120 160
Nunber of heaters(ZONE) 9 10 10
Heating capacity(KW) 15 19.3 21.5
Total installed power(KW) 32 40 56.5
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 850*2 720*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 15-300 50-600 100-1000
Product weight(g.) 5-25 8-45 10-70
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-55 20-70 30-90
Extruding mouth outer diameter(m/m) 40 55 80
Mold center distance(m/m) 85+85 100+100 120+120
Clamping distance(m/m) 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 156-292 200-380 243-466
Width of mold capacity(m/m) 300 380 420
Machine net weight(kg) 7100 7600 8700
Machine dimension(m) 3.4*2*2.8 3.6*3*3 4.4*3.1*3.1
MODEL FS-55 OFDO FS-65 OFDO FS-75 OFDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 15 20 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 15
Optional air compressor(HP) 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 6-8 6-8 6-8
Clamping force(Ton) 4.4 6.9 13
Oil tank capacity(Gallon) 80 120 160
Nunber of heaters(ZONE) 11 13 13
Heating capacity(KW) 16.5 20.8 25.7
Total installed power(KW) 37.5 48 61
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 750*2 750*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 50-250 100-400 200-600
Product weight(g.) 5-20 10-30 20-50
Min./Max. diameter of product(m/m) 20-55 20-55 20-70
Extruding mouth outer diameter(m/m) 37 42 50
Mold center distance(m/m) 85+85 85+85 120+120
Clamping distance(m/m) 140-410 150-410 160-670
Length of mold capacity(m/m) 156-292 200-380 243-466
Width of mold capacity(m/m) 410 460 520
Machine net weight(kg) 7200 7700 8900
Machine dimension(m) 3.4*2*3 3.6*3.2*3.2 4.4*3.3*3.3
Hình ảnh
mẫu sản phẩm
Hình ảnh
mẫu sản phẩm
Hình ảnh
hệ thống thổi xuống
Hình ảnh
hệ thống phanh
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS

PRM Taiwan Designed by Polaris