MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm H

Trang chủ Sản phẩm Máy thổi nhựa tự động MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm H

MÁY THỔI NHỰA TỰ ĐỘNG Dòng sản phẩm H

Giới thiệu

 • Máy định hình nhựa bằng thổi khí chân không toàn tự động dòng sản phẩm H (kìm khuôn di chuyển bằng phẳng ,đóng mở khuôn điều khiển bằng thanh trượt).
 • Loại máy một kìm và hai kìm có thể phối hợp với một đầu khuôn đến nhiều đầu khuôn,thích hợp dùng để sản xuất các loại nhựa như : PE,PP,PVC vv…
 • Đặc tính
 • Machine Model
 • Single Die-head/Single Station
 • Double Die-head/Single Station
 • Three Die-head/Single Station
 • Four Die-head/Single Station
 • Single Die-head/Double Station
 • Double Die-head/Double Station
 • Three Die-head/Double Station
 • Four Die-head/Double Station
 • Two-layer/Single Die-head/Single Station
 • Two Color/Single Head&Station
 • Hình ảnh
 • Video
 • Đặc tính
 • HMI Màn hình máy vi tính cảm ứng (tuỳ chọn) với hệ thống điều khiển PLC,thay đổi dễ dàng,và thuận tiện cho việc bảo trì tại địa phương.
 • Khuôn mở và đóng sử dụng các loại cột thép tròn, kiểu cách di dời khuôn bằng phẳng hoặc động dựa trên thanh trượt của đức sản xuất.
 • Kiểu cách đơn giản áp dụng cho trục vít chuyển động với một motor biến tần của đức sản xuất.
 • Dạng ngưỡng đầu lên , làm cho liệu xuống nhanh chóng ,để tránh bị dính khuôn.
 • Tính năng thay đổi vị trí chuyển động nhanh trụ thổi khí, với motor thuỷ lực , để tạo thuận lợi cho việc thay thế khuôn và tiết kiệm thời gian,tính năng này là một thiết kế sáng tạo và thuận tiện.
 
EXPOSITION OF FULL SHINE'S MACHINE MODEL
  SCREW DIAMETER(M/M) MACHINE SERIES MOLD HEAD(DIE HEAD) MOLD STATION PRODUCT TYPE
FS- 40 (H) Horizontal (S) Single Mold Head (S) Single Mold Station (O) Original
45 (P) Parallel (D) Double Mold Heads (D) Double Mold Stations (C) Two Colors
55 (O) Standard / Oblique (T) Three Mold Heads   (D) Two Layers
65 (A) Pneumatic (F) Four Mold Heads   (T) Three Layers
75 (L) Frontal (E) Eight Mold Heads   (F) Four Layers
80 (I) Lateral     (L) Six Layers
90       (V) View Stripe
100       (P) PC baby bottle
Example
FS- 65 P D S D
MODEL FS-40 HSSO FS-45 HSSO FS-55 HSSO FS-65 HSSO FS-75 HSSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 7.5 7.5 10 15 25
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 5 5 7.5 7.5 10
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 1.5 3.9 4.4 5.6 10
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 5 4 4 6 5
Heating capacity(KW) 8 9.5 12.5 16.8 18
Total installed power(KW) 18 21 30 35 48
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1285 1030 880 720 650
Product capacity(c.c./L) 15-500 60-1000 150-2500 500-5000 1L-10L
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280 80-500
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-200 80-260
Extruding mouth outer diameter(m/m) 50 56 80 150 200
Mold center distance(m/m) * * * * *
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-300 126-232 156-292 200-400 236-452
Width of mold capacity(m/m) 300 300 350 420 480
Machine net weight(kg) 2300 2800 3300 4200 7100
Machine dimension(m) 2.9*1.37*2.3 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3.6*1.6*2.6 4.2*1.7*2.7
MODEL FS-40 HDSO FS-45 HDSO FS-55 HDSO FS-65 HDSO FS-75 HDSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 40
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 20
Optional air compressor(HP) 5 5 7.5 7.5 10
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 5.6 10
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 6 6 7 9 9
Heating capacity(KW) 7.5 10.25 13.6 17.5 25
Total installed power(KW) 15.5 22 33 45 56
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 85
Dry cycle per hour(time/hr) 1285 1030 880 720 650
Product capacity(c.c./L) 15-200 40-500 100-1250 280-1800 0.5L-2.5L
Product weight(g.) 4-25 5-40 10-100 20-170 40-170
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-100 40-130
Extruding mouth outer diameter(m/m) 38 42 50 65 80
Mold center distance(m/m) 85 100 120 160 250
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-400 236-452
Width of mold capacity(m/m) 230 300 350 420 480
Machine net weight(kg) 2400 3000 3400 4400 7300
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3.8*2.1*2.6 4.3*3*2.9
MODEL FS-40 HTSO FS-45 HTSO FS-55 HTSO FS-65 HTSO FS-75 HTSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 5 7.5 10 15 25
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 7.5 7.5 10 10 15
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 8 8 9 10 10
Heating capacity(KW) 8.5 12 15 19.3 21.5
Total installed power(KW) 16.5 23.5 32 47 52.5
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1250 1000 850 720 650
Product capacity(c.c./L) 10-125 20-325 40-825 100-1000 180-1500
Product weight(g.) 3-10 5-25 10-50 10-90 15-145
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-45 20-55 30-55 30-80 30-95
Extruding mouth outer diameter(m/m) 30 37 40 55 80
Mold center distance(m/m) 75+75 85+85 100+100 120+120 120+120
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 100-210 126-232 156-292 200-380 236-452
Width of mold capacity(m/m) 230 300 350 420 480
Machine net weight(kg) 2600 3200 3700 4700 7600
Machine dimension(m) 2.3*1.4*2.2 3*1.4*2.3 3*1.5*2.3 3.8*2.1*2.6 4.2*1.7*2.7
MODEL FS-55 HFSO FS-65 HFSO FS-75 HFSO FS-90 HFSO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75 90
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58 15-58
Inveter motor(HP) 15 20 30 50
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 15 15
Optional air compressor(HP) 15 15 20 20
Air pressurer(kg/cm2) 6-8 6-8 6-8 6-8
Clamping force(Ton) 4.4 5.6 10 13
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 250
Nunber of heaters(ZONE) 11 17 13 15
Heating capacity(KW) 16.5 21.3 25.7 30
Total installed power(KW) 37.5 47 61 80
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75 10
Dry cycle per hour(time/hr) 750 750 650 650
Product capacity(c.c./L) 30-300 100-500 300-1000 500-2500
Product weight(g.) 10-25 10-40 15-90 40-170
Min./Max. diameter of product(m/m) 20-55 30-55 30-90 30-90
Extruding mouth outer diameter(m/m) 37 42 50 75
Mold center distance(m/m) 90+90 90+90 120+120 120+120
Clamping distance(m/m) 140-410 150-540 160-670 160-670
Length of mold capacity(m/m) 156-292 200-380 236-452 250-550
Width of mold capacity(m/m) 380 450 510 550
Machine net weight(kg) 4000 5000 7900 9500
Machine dimension(m) 3.1*1.8*2.3 4.23*2.6*3 4.3*2*2.7 5.2*3.1*3.5
MODEL FS-45 HSDO FS-55 HSDO FS-65 HSDO FS-75 HSDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 7.5 10 15 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 10 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 160
Nunber of heaters(ZONE) 4 4 5 5
Heating capacity(KW) 9.5 12.5 16.8 18
Total installed power(KW) 22 28 37 53
Extruding capacity per hour(kg/hr) 24 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1030*2 880*2 720*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 40-500 65-1250 150-2500 500-5000
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-200
Extruding mouth outer diameter(m/m) 56 80 150 200
Mold center distance(m/m) * * * *
Clamping distance(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 126-232 156-292 200-380 236-452
Width of mold capacity(m/m) 250 300 330 360
Machine net weight(kg) 6400 6900 7400 8300
Machine dimension(m) 3*1.8*2.5 3*1.9*2.5 3.2*2*2.8 4.2*2.1*2.9
MODEL FS-45 HDDO FS-55 HDDO FS-65 HDDO FS-75 HDDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 45 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 10 10 15 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 10 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120 160
Nunber of heaters(ZONE) 6 7 8 8
Heating capacity(KW) 10.25 13.6 17.5 19
Total installed power(KW) 26 30 38 54
Extruding capacity per hour(kg/hr) 32 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1030*2 880*2 720*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 30-200 40-500 100-1000 280-2000
Product weight(g.) 4-20 5-40 10-65 20-110
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-65 20-70 30-85 40-110
Extruding mouth outer diameter(m/m) 42 50 65 80
Mold center distance(m/m) 100 120 140 160
Clamping distance(m/m) 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 126-232 156-292 200-380 236-452
Width of mold capacity(m/m) 250 300 330 360
Machine net weight(kg) 6500 7000 7500 8500
Machine dimension(m) 3*1.8*2.5 3.2*2*2.8 3.4*3*3 4.2*3.1*3.1
MODEL FS-55 HTDO FS-65 HTDO FS-75 HTDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 10 15 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 15
Optional air compressor(HP) 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 110 120 160
Nunber of heaters(ZONE) 9 10 10
Heating capacity(KW) 15 19.3 21.5
Total installed power(KW) 32 40 56.5
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 850*2 720*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 15-300 50-600 100-1000
Product weight(g.) 5-25 8-45 10-70
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-55 20-70 30-90
Extruding mouth outer diameter(m/m) 40 55 80
Mold center distance(m/m) 85+85 100+100 120+120
Clamping distance(m/m) 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 156-292 200-380 236-452
Width of mold capacity(m/m) 300 330 360
Machine net weight(kg) 7100 7600 8700
Machine dimension(m) 3.4*2*2.8 3.6*3*3 4.4*3.1*3.1
MODEL FS-55 HFDO FS-65 HFDO FS-75 HFDO
Material PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55 65 75
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 15 20 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 15
Optional air compressor(HP) 15 15 20
Air pressurer(kg/cm2) 6-8 6-8 6-8
Clamping force(Ton) 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 80 120 160
Nunber of heaters(ZONE) 11 13 13
Heating capacity(KW) 16.5 20.8 25.7
Total installed power(KW) 37.5 48 61
Extruding capacity per hour(kg/hr) 36 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 750*2 750*2 650*2
Product capacity(c.c./L) 50-250 100-400 200-600
Product weight(g.) 5-20 10-30 20-50
Min./Max. diameter of product(m/m) 20-55 20-55 20-70
Extruding mouth outer diameter(m/m) 37 42 50
Mold center distance(m/m) 85+85+85 85+85+85 100+100+100
Clamping distance(m/m) 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 156-292 200-380 236-452
Width of mold capacity(m/m) 300 330 360
Machine net weight(kg) 7200 7700 8900
Machine dimension(m) 3.4*2.2*3.1 3.6*2.3*3.2 4.4*3.3*3.3
MODEL FS-40 HSSD FS-45 HSSD FS-55 HSSD FS-65 HSSD FS-75 HSSD
Material PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 40/25 45/25 55/25 65/25 75/25
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 20-66 15-61 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 5/2 7.5/2 10/2 15/2 25/2
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 7.5 10 10 15
Optional air compressor(HP) 5 5 7.5 7.5 10
Air pressurer(kg/cm2) 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 2.8 3.9 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 38 55 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 6 6 6 7 7
Heating capacity(KW) 9.5 12 15 19.5 22
Total installed power(KW) 19 25 32 40.5 44
Extruding capacity per hour(kg/hr) 15 24 42 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 1285 1030 880 720 650
Product capacity(c.c./L) 15-500 60-1000 150-2500 1L-5L 1L-10L
Product weight(g.) 5-40 10-100 20-170 40-280 80-500
Min./Max. diameter of product(m/m) 10-75 20-100 30-140 50-200 80-260
Extruding mouth outer diameter(m/m) 50 56 80 150 200
Mold center distance(m/m) * * * * *
Clamping distance(m/m) 120-230 130-320 140-410 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 126-232 156-292 200-380 236-452 236-452
Width of mold capacity(m/m) 230 300 350 420 480
Machine net weight(kg) 2600 3100 3600 4500 7400
Machine dimension(m) 2.6*1.8*2.7 3*1.9*2.8 3.3*2*2.9 3.6*1.6*3 3.9*2.2*3.1
MODEL FS-55 HSSC FS-65 HSSC FS-75 HSSC
Material PE/PP PE/PP PE/PP
Screw diameter(m/m) 55/55 65/65 7575
Screw L/D ratio(L/D) 24/1 24/1 24/1
Screw R.P.M speed(r.p.m.) 15-60 15-60 15-58
Inveter motor(HP) 10/10 15/15 25/25
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 15
Optional air compressor(HP) 7.5 7.5 10
Air pressurer(kg/cm2) 5-7 5-7 5-7
Clamping force(Ton) 4.4 6.9 10
Oil tank capacity(Gallon) 60 80 120
Nunber of heaters(ZONE) 6 6 7
Heating capacity(KW) 19 24.5 26
Total installed power(KW) 43 56 77
Extruding capacity per hour(kg/hr) 42 55 75
Dry cycle per hour(time/hr) 880 720 600
Product capacity(c.c./L) 150-2500 1L-5L 1L-10L
Product weight(g.) 20-170 40-280 80-500
Min./Max. diameter of product(m/m) 30-140 50-200 80-260
Extruding mouth outer diameter(m/m) 80 150 200
Mold center distance(m/m) * * *
Clamping distance(m/m) 140-540 150-540 160-670
Length of mold capacity(m/m) 200-380 236-452 236-452
Width of mold capacity(m/m) 350 420 480
Machine net weight(kg) 3600 4500 7400
Machine dimension(m) 3.3*2*2.9 3.6*2.1*3 3.9*2.2*3.1
Hình ảnh
mẫu sản phẩm
Hình ảnh
Đóng mở khuôn cố định bằng cây trụ, di chuyển khuôn bằng thanh trượt
Hình ảnh
đóng mở khuôn sử dụng bốn cây cột
Hình ảnh
motor của đức sản xuất
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PHOTOS
PRM Taiwan Designed by Polaris