In-mold-Labeling-Machine

In-mold-Labeling-Machine

Giới thiệu

  • trang thiết bị máy móc - máy dán tem khuôn

PRM Taiwan Designed by Polaris