Blow-Mold-&-Injection-Mold

Blow-Mold-&-Injection-Mold

Giới thiệu

  • trang thiết bị máy móc - khuôn thổi và khuôn ép

PRM Taiwan Designed by Polaris