PLASTEX 2008

PLASTEX 2008

PLASTEX 2008

Ngày tháng:2008, October 23 ~ 26

Location:African-Arabian

Booth No:A26,HALL NO.6

Trở về trang thứ nhất

PRM Taiwan Designed by Polaris