Vietnam Plas 2011

Trang chủ Exhibition Vietnam Plas 2011
Vietnam Plas 2011

Vietnam Plas 2011

Ngày tháng:2011, September 21 ~ 24

Location:Ho Chi Minh City, Vietnam

Booth No:597

Liên lạc: http://www.vietnamplas.com/hcm/showpreview.asp 

Trở về trang thứ nhất

PRM Taiwan Designed by Polaris